นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สสวท.คณะครูและนักเรียนในโครงการฯที่เข้าร่วมกิจกรรม 32 โรงเรียน จำนวน 116 คน ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียล วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

โดยมี ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้รับเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาโครงการ
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)เป็นครั้งแรกในจังหวัดนนทบุรี คุณครูและนักเรียน รู้สึก สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ตื่นเต้นและได้รับความรู้ที่แปลกใหม่
ได้ของเล่น ที่นักเรียนประดิษฐ์กลับบ้าน รู้จักเพื่อนใหม่ และประทับใจในการจัดกิจกรรมค่ายฯ ในครั้งนี้

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2561

ชมรมผู้บริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เปรมประชาเกม 2018 วันที่ 20-22 มิถุนายน-2561

วจนพิธีกรรม เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

ทีมนักจิตวิทยา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาดำเนินการเก็บข้อมูล นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับสิทธิพิเศษ สนใจติดต่อ ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวัน 02-9214004-5