จัดกิจกรรม โครงการ “สายใยรัก เปรมประชา พัฒนาลูกน้อย” ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3

ในวันที่ 28 และวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 7.45-12.00 น.

Congratulations to Buris Paksa from grade 3/1 for achieving bronze medals in the 2018 IPST in Nonthaburi Province.

1 in 2 medals of Nonthaburi

จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)”

โดยมีนักวิชาการจาก สสวท. มาร่วมงาน 2 คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน นักเรียน 118 คน เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ เซนต์คาเบรียล ฮอลล์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ใน วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

Thai-Filipino Exchange Programme Ceremony

Thai-Filipino Exchange Programme Ceremony between Prempracha Wattana School and Baliuag University March 19, 2019.
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมรับสิทธิพิเศษ สนใจติดต่อ ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวัน 02-9214004-5