จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)”

โดยมีนักวิชาการจาก สสวท. มาร่วมงาน 2 คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน นักเรียน 118 คน เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ เซนต์คาเบรียล ฮอลล์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ใน วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับอนุบาลและประถมศึกษา ครั้งที่ 17 (โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลฯ)

ณ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

Congratulations to Buris Paksa from grade 3/1 for achieving bronze medals in the 2018 IPST in Nonthaburi Province.

1 in 2 medals of Nonthaburi

Semester Opening Ceremony 2018

A team of psychologists from the Department of Mental  Health, Ministry of Public Health came to Prempracha Wattana School to proceed with collecting data from our Primary 1 students.

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมรับสิทธิพิเศษ สนใจติดต่อ ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวัน 02-9214004-5