023 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนวัตร ธรรมพิทักษ์กร

  • คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธนวัตร ธรรมพิทักษ์กร  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
  • ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์  ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) และทุนการศึกษา
  • ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่  2  ธันวาคม  2561

Bookmark the permalink.