011 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) 15-08-61

วันพุธที่   15   สิงหาคม   2561

นายนพพร พิพิธจันทร์  ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก สสวท. คณะครู และนักเรียนในโครงการฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม       32  โรงเรียน  จำนวน  116  คน  ณ  ห้องประชุมเซนต์คาเบรียล
โดยมี ดร.อภินันท์  ทรัพย์ธนมั่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา  และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ     โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาโครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)   เป็นครั้งแรกในจังหวัดนนทบุรี  คุณครูและนักเรียน รู้สึก สนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ตื่นเต้นและได้รับความรู้ที่แปลกใหม่ ได้ของเล่น  ที่นักเรียนประดิษฐ์กลับบ้าน  รู้จักเพื่อนใหม่  และประทับใจในการจัดกิจกรรมค่ายฯ  ในครั้งนี้

Bookmark the permalink.