004 กิจกรรม ณ ห้องประชุมเซนต์คาเบรียลฮอลล์ 29-05-2562

  • 1. ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562
  • 2.วจนพิธีกรรม ธรรมะสู่โรงเรียน ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ปีที่ 1- 2 ประจำปีการศึกษา 2562

003 เปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562

วันอังคารที่  14  พฤษภาคม  2562

         เปิดภาคเรียนระดับประถมศึกษาและปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

002 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่  11  พฤษภาคม  2562

       ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  เวลา 8.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล  มีผู้ปกครองมาร่วมงานประมาณ  109  คน