008 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ ระดับอนุบาล 1-2-3

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
• ระดับอนุบาล 2-3 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563
• ระดับเตรียมอนุบาล – อนุบาล 1 เข้าฐานกิจกรรมประเมินพัฒนาการ

007 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง และลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

006 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 จัดกิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3

  • ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมธรรมะสู่โรงเรียน มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นรอบๆ​ ละ​ 1​ ระดับชั้น ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

005 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

  • ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธี

002 จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เป็นตัวแทนเข้าร่วมในพิธี