020 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

  • วันพฤหัสบดีที่  22  สิงหาคม  2562
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 143 คน และครู 14 คน
  • ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ     
  • จังหวัดปทุมธานี  เวลา 07.30 – 16.00 น.
tourp32562

019 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

  • วันนพุธที่  2 วันนพุธที่  21  สิงหาคม  2562     
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 148 คน และครู 16 คน ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   (อพวช.) 
  • จังหวัดปทุมธานี  เวลา 07.30 – 16.00 น.
tourp2-2562.docx

018 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 98 คน และครู 10 คน ไปทัศนศึกษาที่สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

  • วันอังคารที่  20  สิงหาคม  2562
  • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 98 คน และครู 10 คน ไปทัศนศึกษาที่สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)  วัดโพธิ์ และสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย กรุงเทพมหานคร  เวลา 07.30 – 16.00 น.
tour-p4-2562.1

016 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 • จัดกิจกรรมโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)” โดยมีนักวิชาการจาก สสวท. มาร่วมงาน 2 คน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 18 โรงเรียน นักเรียน 118 คน เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ เซนต์คาเบรียล ฮอลล์ โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

ssvt-2562-1

015 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 • จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 7.45–9.20 น. ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล