048 ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และระดับประเทศทุกวิชา และขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ขออวยพรให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใส เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

046 จัดพิธีมอบเข็มวิริยศิษย์และเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวัน Honour Day 2019

  • วันศุกร์ที่  7  กุมภาพันธ์  2563
  • จัดพิธีมอบเข็มวิริยศิษย์และเกียรติบัตร เนื่องในกิจกรรมวัน Honour Day 2019 จำนวน 361 คน  เวลา 13.00–15.30 น. ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

045 เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่  7  กุมภาพันธ์  2563

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  โดยใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์  เวลา 8.30 – 11.30 น.
ณ อาคารอันนา ชั้น G 

044 โครงการ สายใยรัก เปรมประชา พัฒนาลูกน้อย

จัดกิจกรรม โครงการ “สายใยรัก เปรมประชา พัฒนาลูกน้อย”  ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3  ในวันที่ 28 และวันที่  30  มกราคม  2563   เวลา  7.45-12.00 น. 

043 ตรุษจีน 2563

วันพุธที่  22  มกราคม  2563 จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน

• ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลบางใหญ่, ศูนย์สงเคราะห์ฯ และบ้านเด็กพิการในโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชุมชน” แก่หน่วยงาน 4 แห่ง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา