กิจกรรม Kids Camp 2022

ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้ร่วมจัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Online ( Kids Camp ) กับนักเรียนจากประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้ประสานความร่วมมือกับ BALIUAG UNIVERSITY ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศฟิลิปปินส์ ที่มีความตกลงร่วมกันในพัฒนาการศึกษากับโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 นักเรียนตัวแทนของเราในระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 1 รวม 10 คน ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ และทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในวัยเดียวกันจากประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยความกระตือรือร้น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และได้รับคำชมเป็นอย่างมากจากครูผู้สอน จึงขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ กิจกรรม Kids Camp 2022

กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคุณพ่อบาทหลวง เอกชัย โสรัจจกิจ เป็นประธานในพิธี เพื่อขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษานี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยไปกับ“กิจกรรมวันสงกรานต์2565”

สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยไปกับ“กิจกรรมวันสงกรานต์2565” ซึ่งโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์สืบเนื่องเป็นประจาทุกปีโดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กาหนดไว้ปีนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่1เมษายน2565ทั้งนี้ภายในงานเด็กๆได้เปลี่ยนบรรยากาศโดยการใส่ชุดไทยหรือชุดลายดอกพร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

• วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรับรู้ถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู และได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของคุณครู รวมทั้ง เพื่อเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมไทย โดยปรับวันจัดพิธีไหว้ครูจากปกติวันพฤหัสบดีเป็นวันจันทร์ เนื่องจากทุกคนเพิ่งได้รับการตรวจ ATK และจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 รอบ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับสิทธิพิเศษ สนใจติดต่อ ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวัน 02-9214004-5