ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า​ คณะผู้บริหาร​ คณะครูบุคลากร​ นักเรียนและผู้ปกครอง​โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

โดย..คลิ๊กเมาส์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะลักษณะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นักเรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกแขนง โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมทัศนศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ บ้านนาครูธานี จังหวัดปทุมธานี นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตชาวนาไทย รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามธรรมชาติ ทั้งนี้ นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้นและครูคู่ชั้นอย่างใกล้ชิด

ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น และคณะผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2566

เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น และคณะผู้บริหารโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมทั้งเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2565 เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ระดับสังกัด และสูงกว่าร้อยละ 50 และโล่รางวัลโรงเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ณ ห้องประชุมอาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมรับสิทธิพิเศษ สนใจติดต่อ ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวัน 02-9214004-5