ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า​ คณะผู้บริหาร​ คณะครูบุคลากร​ นักเรียนและผู้ปกครอง​โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

โดย..คลิ๊กเมาส์

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งผลการทดสอบ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และระดับประเทศ ทุกวิชา และขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในแต่ละวิชา ขออวยพรให้นักเรียนมีอนาคตที่สดใส เต็มไปด้วยความสุขและความสำเร็จในอนาคตต่อไป

จัดการอบรมคณะครูหัวข้อ “ครูมืออาชีพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผกาวดี ทิพย์พยอม

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดการอบรมคณะครูหัวข้อ “ครูมืออาชีพ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผกาวดี ทิพย์พยอม ประธานที่ปรึกษา ของโรงเรียน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอน เพื่อให้ครูนำไปพัฒนาและถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะชีวิต และการเพิ่มพูนความรู้ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้องประชุมเซนต์อันนา
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมรับสิทธิพิเศษ สนใจติดต่อ ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวัน 02-9214004-5