002 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่  11  พฤษภาคม  2562

       ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562  เวลา 8.30 – 12.00 น.  ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล  มีผู้ปกครองมาร่วมงานประมาณ  109  คน

Bookmark the permalink.