002 กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดพิธี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่28 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมในพิธี

Bookmark the permalink.