003 กิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมวจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคุณพ่อบาทหลวง เอกชัย โสรัจจกิจ เป็นประธานในพิธี เพื่อขอพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในโอกาสเปิดปีการศึกษานี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
Bookmark the permalink.