006 ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Atigen Test Kit) แก่นักเรียน ครูและบุคลากร

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง นำโดย นายประถมการ อ่วมอ่อง นายกเทศมนตรี ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Atigen Test Kit) แก่นักเรียน ครูและบุคลากร รวมทั้งพนักงานขับรับ-ส่งนักเรียน คนขายอาหาร พนักงานรักษาความปลอดภัย ทุกคน  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง หัวหน้างาน งานสาธารณสุข และทีมงานเจ้าหน้าที่ ของเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ที่ได้อนุเคราะห์เข้ามาทำการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในครั้งนี้ และผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

Bookmark the permalink.