007 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ให้ยืม iPad mini สำหรับนักเรียนเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ให้ยืม iPad mini สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ขอยืมอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ และเป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน  ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ให้มีความสะดวกในการใช้งาน และยกระดับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีจำนวน 52 เครื่อง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Bookmark the permalink.