008 กิจกรรม “เปรมประชาเกมส์ 2022” วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

(กรีฑา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6, ว่ายน้ำ ระดับชั้นอนุบาล)
วันแรกกับกิจกรรมเปรมประชาเกมส์ เป็นเวลา 2 ปีที่ไม่ได้พบกับบรรยากาศงานกีฬาสี ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยจัดให้มีการแข่งขันเป็นรายชั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีการตรวจ ATK มีการใช้ช่องทาง YouTube ในการถ่ายทอดสดกิจกรรมของนักเรียน ภายใต้แนวปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของนักเรียน รวมไปถึงบุคลากรและผู้ปกครองทุกท่าน แต่ก็ยังคงบรรยากาศของงานกีฬาที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี กับพิธีเปิดงานกีฬา และกีฬาว่ายน้ำ แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน “เรียนรู้ใหม่ ชีวิตใหม่ และการเริ่มต้นใหม่”

Bookmark the permalink.