67007 บริจาคเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในงาน “บางใหญ่แฟร์และงานกาชาดบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๗”

  • เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  • มอบหมายให้ นางสาวพันธิตรา เกาะสุวรรณ์ อดีตผู้อำนวยการและที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ร่วมสนับสนุน
  • บริจาคเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ในงาน “บางใหญ่แฟร์และงานกาชาดบางใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๗”
  • โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบเงิน ทั้งนี้เชิญท่านผู้ปกครอง
  • และนักเรียนร่วมงานประจำปีนี้ด้วยกัน
Bookmark the permalink.