011 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา 2565

  • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ​ หอประชุมเซนต์คาเบรียล​ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
Bookmark the permalink.