013 กิจกรรมบัณฑิตน้อย วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 มีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและผู้ปกครองได้แสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จในก้าวแรกๆสำหรับการศึกษาของบุตรหลาน โดยรับชมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

Bookmark the permalink.