015 เลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบออนไลน์โดยโรงเรียนได้เป็นผู้จัดทำโปรแกรมเลือกตั้งเองเพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับนักเรียน และให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ภายใต้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

Bookmark the permalink.