021 กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • กิจกรรมทัศนศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  • วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร ในแต่ละอาคาร มีเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย ให้นักเรียน ได้ทดลอง และปฏิบัติ เพื่อที่จะได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียนและได้เข้าชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ​ มากมายและชมการบรรยายความรู้เรื่องราวของดาราศาสตร์ จากภาพยนตร์ เรื่อง มหัศจรรย์แห่งออโรรา ณ โดมท้องฟ้าจำลอง ภายใต้การดูแลของครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น อย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.