025 เปรมประชาเดย์ 2564

ผ่านไปแล้ว!!! กับการแสดง “เปรมประชาเดย์ 2564” ในวันแรก (21 มีนาคม 2565)
เราเปิดเวทีด้วยชุดการแสดง “ Laila’s” ของนักเรียนสายแดนซ์ของเรา และต่อด้วยการแสดงของน้อง ๆ ระดับชั้นอนุบาล และพี่ๆ ประถมศึกษาปีที่ 5 บรรยากาศในวันนี้เต็มไปด้วยความสดใส นักเรียนส่งประกายความน่ารักออกมาในทุกการแสดง แม้ว่าปีนี้จะจัดการแสดงในช่วงกลางวัน โดยยังยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดเอาไว้ก็ตามส่วนท่านผู้ปกครองก็ยังคงมาให้กาลังใจเด็กๆ เป็นรอบการแสดงกันอย่างเป็นระบบ ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้

การแสดง “เปรมประชาเดย์ 2564” วันที่ 2 

https://www.facebook.com/โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา-334870377377496/videos/1116705399114174/

Bookmark the permalink.