038 จัดงานเปรมประชาไนท์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่  21 ธันวาคม 2562

• โรงเรียนเปรมประชาว้ฒนา จัดงานเปรมประชาไนท์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562  โดยเรียนเชิญ นางสาวผุสดี เขตสมุทร ศึกษาธิการจังหวัด มาเป็นประธานเปิดงาน  ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

Bookmark the permalink.