040 การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2566

  • การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่​ 20 – 22 ตุลาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
  • ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2566 ทางโรงเรียนได้ติดตาม และตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ในการจัดกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ในการรับประทานอาหาร เรือนนอน รวมถึงสถานที่โดยรอบ ซึ่งพบว่าเรียบร้อยดี ทั้งนี้ทางค่ายยังได้ดำเนินการร่วมกับกองสาธารณสุข ของ อบต.มวกเหล็กในการพ่นหมอกควันกำจัดยุงและแมลงรอบ ๆ บริเวณค่ายอีกด้วย
Bookmark the permalink.