041 จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธที่  8  มกราคม  2563

• เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง ขอใช้สถานที่โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย นายสุพจน์ ธูปแพ นายกเทศมนตรีบ้านบางม่วง เป็นประธาน  เวลา 9.00 น.  ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล

Bookmark the permalink.