044 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับภาษา เห็นความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศจีน ในช่วงเทศกาลวันตรุษจีน อีกทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง
Bookmark the permalink.