046 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

  • วันที่ 8 พฤศจิกายนพ.ศ.2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World เด็กๆ สนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับการเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียน ได้สัมผัสบรรยากาศกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่มีสีสันสวยงาม และเหล่าสัตว์ต่างๆ ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.