047 ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 โดยมีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 โดยมีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี กับความสำเร็จในการศึกษา ของบุตรหลาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นทุกครอบครัว จึงขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมา
Bookmark the permalink.