057 ASMOPSS (แอสมอพส์) ประจำปี 2566

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 นายทองทศ บุตทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้เข้ารับถ้วยรางวัลเกียรติยศความเป็นเลิศ ด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ประเภททีม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ASMOPSS (แอสมอพส์) ประจำปี 2566 โดยมีนายนพ ชีวานันท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
Bookmark the permalink.