058 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World

  • เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2566  โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ  เพลิดเพลินกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลกว่า 400 สายพันธุ์ ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใจกลางกรุงเทพฯ ณ สยามพารากอน ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.