058 รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

  • ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 นายทองทศ บุตทะยา ผู้อำนวยการโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายภาวิน พรล้ำฟ้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณเยาวชนดีเด่น ในโครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
Bookmark the permalink.