065 ขอเชิญชวนเพื่อน ๆ น้อง ๆ ผู้ปกครองและผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันสนับสนุนโครงการปันน้ำใจสู่ชุมชนปีการศึกษา 2566

  • ทางคณะกรรมการสภานักเรียนขอเชิญชวนเพื่อน ๆ น้อง ๆ ผู้ปกครองและผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมกันสนับสนุนโครงการปันน้ำใจสู่ชุมชนปีการศึกษา 2566 นี้ โดยปันน้ำใจเป็นทรัพย์ปัจจัย เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือสิ่งของที่ท่านเห็นว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ สุดท้ายนี้ ขอพระแม่มารีองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ช่วยวิงวอนต่อพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนนับถือให้กุศลในการร่วมแบ่งปันน้ำใจในครั้งนี้ ส่งผลให้ทุกคนมีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป

Bookmark the permalink.