066 กิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 โดยมีการมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และผู้ปกครองได้ร่วมแสดงความชื่นชม ยินดี กับความสำเร็จในการศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและอบอุ่นทุกครอบครัว
  • ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมา
Bookmark the permalink.