068 ASMO THAILAND 2023

  • พิธีมอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร และแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (ASMO THAILAND 2023) ประจำปีการศึกษา 2566
Bookmark the permalink.