075 กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมประเพณีจีนเพิ่มเติมนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนผ่านกิจกรรมวันตรุษจีน และมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศจากการแข่งขันระบายสี การคัดลายมือจีน การพูดภาษาจีน และนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรการแสดงยอดเยี่ยมด้านการขับร้อง ในโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย จีน นานาชาติ ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ภายในงานมีการแสดงเชิดมังกร รวมทั้งการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนและการแสดงรำระบำหงส์ของนักเรียน บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานถ้วนหน้ากัน
  • ในโอกาสวันตรุษจีนนี้ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปี
Bookmark the permalink.