083 รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2566 ได้รับรางวัล ดังนี้

ระดับจังหวัด ได้รับรางวัล จำนวน 24 รางวัล ได้แก่

เหรียญทอง 20 รางวัล

เหรียญเงิน 3 รางวัล

เหรียญทองแดง 1 รางวัล

ระดับภูมิภาค ได้รับรางวัล จำนวน 9 รางวัล ได้แก่

เหรียญทอง 6 รางวัล

เหรียญเงิน 3 รางวัล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครอง ในการได้รับรางวัลครั้งนี้

Bookmark the permalink.