085 กิจกรรมเทควันโด “การสอบเลื่อนสายเทควันโด” ปีการศึกษา 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬา (เทควันโด) ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อเป็นการวัดระดับความสามารถ ทักษะเกี่ยวกับศิลปะป้องกันตัวประเภทเทควันโด พร้อมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการนำไปต่อยอด และฝึกซ้อมในระดับสูงขึ้นไป โดยกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพันธุ์ นิเวศสำราญ นักกีฬาเทควันโดสายดำดั้ง 5 ผู้สอนนักกีฬาจังหวัดนนทบุรี มาเป็นกรรมการในการสอบ โดยมีผู้สอบผ่านแบ่งเป็นระดับสายดังนี้
  • – ระดับสายขาว สอบผ่านได้ระดับสายเหลือง จำนวน 41 คน
  • – ระดับสายเหลือง สอบผ่านได้ระดับสายเหลือง 2 จำนวน 1 คน
  • – ระดับสายเหลือง 2 สอบผ่านได้ระดับสายเขียว จำนวน 2 คน
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน และผู้ปกครอง ที่ผ่านการสอบเลื่อนสายในครั้งนี้
Bookmark the permalink.