092 การผจญภัยใน English Camp ธีม ‘Road to Festival Camp’

  • 🌈สิ้นสุดแล้วกับการผจญภัยใน English Camp ธีม ‘Road to Festival Camp’ ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567
  • 🚘เป็นการเดินทางที่แสนสนุก เต็มไปด้วยความท้าทายและประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ เด็กๆ ทุกคนเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่มีค่าและทราบถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศแห่งความสนุกสนานของงานเทศกาลต่างๆ ของ 7 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาล Halloween 😈,🎄 Christmas (santa claus) ,✨️Carnival🎉, Holi Festival (outdoor concert), Chinese New Year (chinese guardian lion) , Pistang Pinoy , รวมไปถึงประเพณีสงกรานต์ (sweat) ของไทยเรา
  • ขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม English Camp และเราหวังว่าจะได้พบกันอีกในกิจกรรมต่อๆ ไป💕
  • #EnglishCamp#RoadtoFestivalCamp#AdventureConcluded#LearningJourney#MemoriesMade#ขอบคุณ#สนุกสนาน#การเรียนรู้#การผจญภัย
  • 🌈From Prempracha Wattana School to the world. As we showcase the recently conducted English Camp adventure with the theme ‘Road to Festival Camp’ on Wednesday, March 6, 2024.
  • 🚘Indeed it brought fun journey. Filled with great challenges and experiences, every child learns. Gain valuable experience and know the importance of learning English in the fun atmosphere of various festivals in 7 countries, including Halloween 😈,🎄 Christmas (santa claus) ,✨️Carnival🎉, Holi Festival. (outdoor concert), Chinese New Year (chinese guardian lion), Pistang Pinoy, including our Thai Songkran tradition (sweat)
  • Thank you to everyone who participated in English Camp and we hope to see you again in future activities💕
  • #EnglishCamp#RoadtoFestivalCamp#AdventureConcluded#LearningJourney#MemoriesMade#ThankYou#Fun#Learning#Adventure
Bookmark the permalink.