094 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยอดนิยม

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยอดนิยม ซึ่งปีนี้ มีนักเรียนสอบได้แล้ว 77 คน 86 รายการ จากนักเรียน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 63.24 (บางคนสอบได้ 2 โรงเรียน และยังไม่รวมนักเรียนที่อาจได้รับการเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเช่นเดียวกับปีการศึกษา 2565
  • ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน การบริหารจัดการเรียนการสอนและเอาใจใส่ของโรงเรียนและครู และความร่วมมือและเอาใจใส่ของผู้ปกครองทุกคน
  • ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ทุกคน
  • (ข้อมูล ณ วันที่ 7/9/67)
Bookmark the permalink.