095 Cultural Exchange with Baliuag University Student-teachers

  • Cultural Exchange with Baliuag University Student-teachers
  • สำรวจความหลากหลายของวัฒนธรรมที่งดงามในประเทศไทย ผ่านสายตาของนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศฟิลิปปินส์🌏
  • นอกเหนือจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูแล้ว การเรียนรู้วัฒนธรรมในแต่ละประเทศก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ โรงเรียนจึงได้จัดทริปพานักศึกษาฝึกสอนจากประเทศฟิลิปปินส์และครูต่างชาติไปรับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอันหลากหลายในกิจกรรมต่อไปนี้
  • ทริปที่ 1 ศึกษาวัฒนธรรม ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับหนึ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ ในกิจกรรมนี้ทุกคนได้ชื่นชมกับความงามของวัดพระแก้ว วัดอรุณ ทานอาหารไทย สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ง จิบกาแฟริมแม่น้ำที่ท่าพระจันทร์ พร้อมเพลิดเพลินกับพระอาทิตย์ตกดิน แถบแม่น้ำเจ้าพระยา
  • ทริปที่ 2 สัมผัสบรรยากาศของความเป็นไทยที่แท้จริง ผ่านตลาดน้ำคลองลัดมะยม นักศึกษาฝึกสอนและคุณครูต่างชาติสนุกสนานกับการช้อปปิ้งอาหารไทยหลากหลายประเภท และตื่นเต้นกับความสนุกสนานแห่งวัฒนธรรมไทย ในการนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ในแม่น้ำลำคลอง 🛍️🚤
  • ทริปที่ 3 ซึ่งเป็นทริปสุดท้ายก่อนกลับประเทศ ผู้รับใบอนุญาตได้พาไปศึกษาวัฒนธรรมในด้านอาหารของประเทศไทย ทุกคนได้ทานอาหารทั้ง Street Food และอาหารทะเลที่สด ใหม่ ณ ตลาดธนบุรี ในงานนี้บรรดาครูต่างชาติ และนักศึกษาฝึกสอนได้ชิมอาหารและขนมไทยอย่างละลานตา โดยไฮไลน์เป็นกุ้งแม่น้ำเผาที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอีกด้วย
  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่งดงามให้แก่ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ และเข้าใจในอัตลักษณ์ของประเทศของเรา
Bookmark the permalink.