096 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและช่องปากของเด็กๆ

  • มื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลบางใหญ่ ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและช่องปากของเด็กๆ และให้สามารถประเมินสภาวะช่องปากของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาในเบื้องต้น เพื่อให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ก่อนส่งต่อโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมอาคารอันนา
Bookmark the permalink.