097 นักศึกษาฝึกสอนจาก Baliuag University จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

  • ตลอดระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 9 มีนาคม 2567 ที่โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้รับ Ms. Ma Hanna Najial และ Mr. Bill Cruz นักศึกษาฝึกสอนจาก Baliuag University จากประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนของเรา เพื่อจุดประสงค์ในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้มแข็งของครูในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองประเทศ ให้ได้รับการฝึกอบรมและแบ่งปันประสบการณ์ที่สามารถเสริมสร้างทักษะการสอนและการนำเสนอที่มีคุณภาพร่วมกัน ซึ่งวันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสุดท้ายของการฝึกสอน และทั้งสองได้บินกลับประเทศไปแล้วในวันที่ 9 มีนาคม 2567 โดยสวัสดิภาพ
  • ที่ผ่านมานักศึกษาได้มีโอกาสการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย สังเกตการสอนคุณครูต่างชาติ เป็นผู้ช่วยสอน รวมไปถึงการทดลองสอนจริงโดยมีครูพี่เลี้ยงแนะนำและดูแลตลอดทุกคาบ และได้ทำการสาธิตการสอนครั้งสุดท้ายในวันที่ 16 และ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ตามลำดับ
  • ก่อนที่จะกลับบ้านที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโรงเรียนของเรา และประเทศไทย ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา ด้านการทำงาน ทั้งสองได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม English Camp เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประสบการณ์ที่มีค่าจากเทศกาล Pistang Pinoy ในประเทศฟิลิปปินส์ ให้แก่นักเรียนของเราด้วย
  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนามีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่แสนสดใสของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้
Bookmark the permalink.