102 โรงเรียนได้พานักเรียนชั้น ป.6 รุ่นที่ 27 จบปีการศึกษา 2566 พร้อมคณะครู ร่วมชมภาพยนตร์ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่

  • มื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 โรงเรียนได้พานักเรียนชั้น ป.6 รุ่นที่ 27 จบปีการศึกษา 2566 พร้อมคณะครู ร่วมชมภาพยนตร์ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ โลตัส บางใหญ่ และรับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงอาหารของโรงเรียน เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา และมีผลการทดสอบ O-NET ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับสังกัดโรงเรียนเอกชนและระดับประเทศ
Bookmark the permalink.