14 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

  • วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้เข้าร่วมพิธี รับตราพระราชทาน โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566-2570 โดยนางภัสสร แก้วพะเนาว์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วม ณ ห้องแสงเดือนแสงเทียน อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี
Bookmark the permalink.