67003 จัดประชุมใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

  • วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จัดประชุมใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมี ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2567
  • ในการนี้ มีการมอบโล่ รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้สร้างผลงานและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดูแลเด็กนักเรียนต่อไป
Bookmark the permalink.