67006 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน 

  • โรงเรียนขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจรภายในและภายนอกโรงเรียน บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.๑๐๐๑ (ซอยวัดพระเงิน) โดยมีข้อมูลและสถิติจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เข้าภายในโรงเรียนและผ่านหน้าโรงเรียนในช่วงเวลาเช้าและเย็น ให้ทุกท่านทราบถึงจำนวนรถที่ใช้เส้นทางดังกล่าว และทราบถึงช่วงเวลาการจราจรคล่องตัวหรือหนาแน่นในช่วงเวลาใดบ้าง เพื่อปรับใช้ในการสัญจรของทุกท่าน หากท่านสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 0988292233 ครูเอ
Bookmark the permalink.