67011 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับรางวัลทั้งหมด 34 รางวัล และมีนักเรียน ผ่านเข้าไปสู่รอบประเทศ จำนวน 21 คน ได้รับรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 7 รางวัล
  • เหรียญเงิน 14 รางวัล
  • เหรียญทองแดง 13 รางวัล
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครอง ในการได้รับรางวัลครั้งนี้
Bookmark the permalink.