67014 Thailand Mathematician Champion Online Test, TMCOT 2023

 • 🎉โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เด็กหญิงปภาวรินทร์ คุมดวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการทดสอบออนไลน์สุดยอดนักคณิตศาสตร์ระดับประเทศครั้งที่ 3 ในโครงการ Thailand Mathematician Champion Online Test, TMCOT 2023

67012 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567
 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกิจกรรมที่นักเรียนเคยฝึกฝนในระหว่างการเรียนช่วงภาคฤดูร้อน (Summer) ได้ลงมือกระทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผ่านการทำกิจกรรม การลงมือปฏิบัติจริงในสภาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การพับเสื้อผ้า การผูกเชือกรองเท้า การจัดกระเป๋าเดินทาง การจัดโต๊ะหนังสือ และการติดกระดุมเสื้อ ในกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมินการปฏิบัติกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยกิจกรรมนี้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างสนุกสนาน

67011 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับรางวัลทั้งหมด 34 รางวัล และมีนักเรียน ผ่านเข้าไปสู่รอบประเทศ จำนวน 21 คน ได้รับรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 7 รางวัล
 • เหรียญเงิน 14 รางวัล
 • เหรียญทองแดง 13 รางวัล
 • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู โรงเรียน และผู้ปกครอง ในการได้รับรางวัลครั้งนี้

67010 ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รอบเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนยอดนิยม ซึ่งปีนี้ มีนักเรียนสอบได้แล้ว 94 คน จากนักเรียน 136 คน คิดเป็น 69.12% (นับครั้งเดียว กรณีคนเดียวสอบผ่านหลายโรงเรียน และยังไม่รวมนักเรียนที่อาจได้รับการเรียกรายงานตัวเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นจำนวนที่มากเช่นเดียวกับทุกปีการศึกษา และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรอบทั่วไป ของโรงเรียนยอดนิยมที่มีการแข่งขันสูงได้
 • ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจของนักเรียน การบริหารจัดการเรียนการสอนและเอาใจใส่ของโรงเรียนและครู และความร่วมมือและเอาใจใส่ของผู้ปกครองทุกคน
 • ขออวยพรให้นักเรียนประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจไว้ทุกคน
 • #เปรมประชาวัฒนา#เรียนต่อ ม.1

67013 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 • ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

67017 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567

 • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ การให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอันตราย โทษและพิษภัยของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยคณะกรรมการนักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อรณรงค์งดสูบบุหรี่ และป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสารเสพติดอื่นๆ

67001 จัดโครงการท่องเที่ยว “สุขหรรษา เปรมประชาพาเที่ยว”

 • เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จัดโครงการท่องเที่ยว “สุขหรรษา เปรมประชาพาเที่ยว” โดยพาคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ไปพักผ่อนที่โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา จ.ชลบุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และสนุกสนาน 🚌🏖

67002 รับประทานอาหารกลางวันที่ FuFu MIND PTT West Village เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET

 • เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวน 10 คน ที่มีผลการทดสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 และคะแนนสูงสุดแต่ละวิชา พร้อมด้วยคณะครู ไปรับประทานอาหารกลางวันที่ FuFu MIND PTT West Village เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET
 • ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัดระดับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศและระดับประเทศ

67003 จัดประชุมใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

 • วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จัดประชุมใหญ่ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล โดยมี ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น ผู้รับใบอนุญาตเป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2567
 • ในการนี้ มีการมอบโล่ รางวัล และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ผู้สร้างผลงานและปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดูแลเด็กนักเรียนต่อไป