012 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

  • วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางค้อ อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

011 กิจกรรมทำบุญตักบาตร ปีการศึกษา 2565

  • วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ​ หอประชุมเซนต์คาเบรียล​ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

008 กิจกรรม “เปรมประชาเกมส์ 2022” วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

(กรีฑา ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6, ว่ายน้ำ ระดับชั้นอนุบาล)
วันแรกกับกิจกรรมเปรมประชาเกมส์ เป็นเวลา 2 ปีที่ไม่ได้พบกับบรรยากาศงานกีฬาสี ซึ่งการจัดกิจกรรมในปีนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง โดยจัดให้มีการแข่งขันเป็นรายชั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีการตรวจ ATK มีการใช้ช่องทาง YouTube ในการถ่ายทอดสดกิจกรรมของนักเรียน ภายใต้แนวปฎิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะดูแลสุขภาพของนักเรียน รวมไปถึงบุคลากรและผู้ปกครองทุกท่าน แต่ก็ยังคงบรรยากาศของงานกีฬาที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี กับพิธีเปิดงานกีฬา และกีฬาว่ายน้ำ แล้วเราจะก้าวไปด้วยกัน “เรียนรู้ใหม่ ชีวิตใหม่ และการเริ่มต้นใหม่”