012 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2565

  • วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบางค้อ อ.บางใหญ่ จ. นนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
Bookmark the permalink.