042 School Break ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดโครงการสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ​ ช่วงปิดภาคเรียน (School Break) ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียน​ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพ​ของนักเรียน เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างสนุก และมีความสุขกับการเรียน
Bookmark the permalink.