047 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World เด็กๆ ตื่นเต้น สนุกสนาน ซึ่งเป็นครั้งแรกของการออกไปเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนกับเพื่อนๆ ตื่นตา ตื่นใจ กับสิ่งที่ได้พบเห็นและปฏิบัติตามข้อตกลงในการเดินทางร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด
Bookmark the permalink.