047 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1

  • วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World เด็กๆ ตื่นเต้น สนุกสนาน ซึ่งเป็นครั้งแรกของการออกไปเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนกับเพื่อนๆ ตื่นตา ตื่นใจ กับสิ่งที่ได้พบเห็นและปฏิบัติตามข้อตกลงในการเดินทางร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด

046 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2

  • วันที่ 8 พฤศจิกายนพ.ศ.2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World เด็กๆ สนุกสนาน ตื่นตา ตื่นใจ ไปกับการเรียนรู้ ประสบการณ์ต่างๆ นอกห้องเรียน ได้สัมผัสบรรยากาศกับการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ปลาหลากหลายสายพันธุ์ที่มีสีสันสวยงาม และเหล่าสัตว์ต่างๆ ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด

045 กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

  • วันที่ 7 พฤศจิกายนพ.ศ.2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา แผนกอนุบาลได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ณ SEA LIFE Bangkok Ocean World เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ เพลิดเพลินกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ใจกลางกรุงเทพฯ ณ สยามพารากอน ภายใต้การดูแลของครูประจำกลุ่มอย่างใกล้ชิด

042 School Break ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2566

  • โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ได้จัดโครงการสอนซ่อมเสริมและกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพ​ ช่วงปิดภาคเรียน (School Break) ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2566 เพื่อเป็นการทบทวนบทเรียน​ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพ​ของนักเรียน เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างสนุก และมีความสุขกับการเรียน

035 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

  • กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนและประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
  • ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเปรมประชาวัฒนาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมกันส่งเสริมศักยภาพและความรู้ความสามารถของนักเรียน และร่วมกันพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการดียิ่งขึ้นต่อไป