โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา จัดกิจกรรม “เปรมประชาวัฒนาปันน้ำใจสู่ชุมชน” ขึ้นเป็นปีที่ 16 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักแบ่งปัน รู้จักเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ และเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน ซึ่งจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม โดยมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู ประธานสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ไปมอบตุ๊กตา และอาหารว่าง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ให้กับโรงเรียนวัดพระเงิน ในวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

ได้มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลบางใหญ่ จ.นนทบุรี เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน และในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ไปมอบมอบตุ๊กตา และอาหารว่าง ให้กับโรงเรียนวัดสังวรพิมลไพบูลย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลบ้านบางม่วง กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร เข็มวิริยศิษย์

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมรับสิทธิพิเศษ สนใจติดต่อ ฝ่ายธุรการ ได้ทุกวัน 02-9214004-5