015 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 • จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

  • จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 7.45–9.20 น. ณ หอประชุมเซนต์คาเบรียล
Bookmark the permalink.